groot in kraamzorg

disclaimer

disclaimer

De informatie op deze site www.grootinkraamzorg.nl is met de grootste zorg en aandacht samengesteld. Wij doen ons uiterste best om volledige en juiste informatie te verschaffen. Desondanks kan het voorkomen dat informatie op deze site onvolledig, onjuist of niet actueel is. Dat kan onder meer door menselijke fout zijn opgetreden (bijvoorbeeld typefouten) of doordat de beschrijving van diensten enigszins kan afwijken van de aangeboden dienst. . Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld of aangepast. Wij behouden ons het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. De klant wordt dan ook steeds uitgenodigd om de website te raadplegen voor de laatste versie van onze voorwaarden en ons aanbod aan behandelingen/producten.

Indien je onverhoopt foutieve informatie tegenkomt, dan vernemen wij dat graag via info@grootinkraamzorg.nl